ranga-sacred garden

Ranga-Sacred Garden Cd 30586

Ranga - Sacred Garden

Sacred Garden is intuïtief gecreëerd met een ritmische structuur die corrrespondeert met de hersengolven tussen 4 en 8Hz. Deze Thetagolven maken de connectie met het onbewuste en creatieve. Lang vergeten dingen uit de jeugd kunnen weer bewust worden. Buitengewoon ontspannend.

 

 

De reis start met de roep van de Indische koekoek, de echo van de geliefden. U bent uitgenodigd in de magische tuin. Een stroom van muziek trekt u langzaamaan dieper in uw innerlijke wereld wanneer u de "Hidden Entrance" passeert.

In het tweede gedeelte, "Lasting Embrace", kondigen tempelbellen aan dat u gedragen wordt door iets dat groter is dan uzelf. De melodie spreekt van dierbaarheid en intimiteit; een herkenning uit een ver verleden. Het meeslepende geluid van de viool, de Sarangi vertelt haar verhaal.

Het laatste gedeelte van dit werk wordt genoemd "Fountain of Bliss". Het eerste en het tweede gedeelte vloeien samen. Het voelt alsof de aarde danst; onophoudelijk bewegend naar regenboogachtige bogen. De ware spirit van Tantra kan ervaren worden.