stichting giri asih

Stichting Giri Asih

Stichting Giri Asih Nederland (Vulkaan van Liefde)

Giri Asih maakt zich sterk voor minderbedeelde kinderen op west Bali in Indonesië.
En dat is hard nodig, want hoewel Bali vaak wordt geassocieerd met vakantie en welvaart, wordt het binnenland geconfronteerd met extreme armoede. De welvaart is onevenredig verdeeld en er is een gebrek aan werkgelegenheid en adequate gezondheidszorg.

In het kindertehuis zijn alle kinderen welkom. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet, waar je vandaan komt of wat je gelooft. De kinderen en de leiding leven hier als één grote familie. Met een veilige thuisbasis en een diploma op zak beloven de kinderen veel voor de toekomst en zijn zij straks zeker van een plekje in deze samenleving.

Een kleine bijdrage is het begin van een grote verandering.
Bekijk wat de mogelijkheden zijn voor donatie, pleegouder op afstand, projecten, stages of meld je aan als vrijwilliger.